Taksa_kerhet

Taksäkerhet

Undvik snö och eventuella isrelaterade olyckor
Kraven från försäkringsbolag och arbetsmiljöverket blir allt hårdare. Fastighetsägaren ansvarar för bevakning och bedömning av när taket behöver skottas. Som fastighetsägaren är man även ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö eller istappar från fastigheten samt för olycksfall på det gemensamma arbetsstället.

Därför är det viktigt att du som fastighetsägare anlitar ett seriöst företag med certifierad personal som är införstådda med de säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljölagar som gäller.

Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar samt överisning av rör och andra delar av tak och fasad som kan förorsaka skador på person/djur, fastighet eller egendom i övrigt. Snöskottningen omfattar vattengångar exempelvis fotrännor, gesimrännor, takfot i erforderlig omfattning upp på takfallet.

Vänta inte tills vintern på allvar gör sitt intåg i Stockholm, kontakta oss redan idag!

Då vi nu har verksamhet i hela Stor-Stockholm ber vi dig även skriva vilket område takskottningen gäller för när du kontaktar oss via vår mejladress:

Prisförfrågan

Gör en prisförfrågan om Taksäkerhet