snoskottning.png

 

Undvik snö och eventuella isrelaterade olyckor

Kraven från försäkringsbolag och arbetsmiljöverket blir allt hårdare. Fastighetsägaren ansvarar för

bevakning och bedömning av när taket behöver skottas. Som fastighetsägaren är man även ansvarig

för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö eller istappar från fastigheten samt för olycksfall

på det gemensamma arbetsstället.


Därför är det viktigt att du som fastighetsägare anlitar ett seriöst företag med certifierad personal som

är införstådda med de säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljölagar som gäller. 


Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar

samt överisning av rör och andra delar av tak och fasad som kan förorsaka skador på person/djur, fastighet

eller egendom i övrigt. Snöskottningen omfattar vattengångar exempelvis fotrännor, gesimrännor, takfot

i erforderlig omfattning upp på takfallet.


Vänta inte tills vintern på allvar gör sitt intåg i Stockholm, kontakta oss redan idag!


Boka takskottning

Då är du varmt välkommen att kontakta oss:

Telefon 072 - 253 36 22 alt. 073 -770 26 91

E-mail: snoskottning@erikastak.se

Vi svarar alltid inom 24 timmar.


Då vi nu har verksamhet i hela Stor-Stockholm ber vi dig även skriva vilket område takskottningen gäller

för när du kontaktar oss via vår mejladress.


Priser (om du inte har avtal med oss):

Vardagar: 08.00 - 17.00, 400 kr ex.moms per timme/man.

Övrig tid: 550 kr ex.moms per timme/man.

Resekostnaden tillkommer med 150 kr per objekt och snöskottningstillfälle.


Obs! Minimum debitering utan avtal är 3 timmar.


50 % skattereduktion - boka nu!

Med RUT-avdraget kan du spara upp till 50 % av arbetskostnaden för takskottning av hus, garage,

balkong och altan samt borttagning av istappar som vi drar av direkt på fakturan.


Så här ser reglerna ut i korthet:

Gäller för privatpersoner som äger en privatbostad

Max 50 000 i skattereduktion per sökande och år

Avdragsutrymme räknas samman med ROT-avdrag


Teckna snöskottsavtal

Det är fördelaktigt för dig som är fastighetsägare att teckna ett snöskottsavtal med Erikas Tak & Bygg AB.  

Avtalet innebär en takskottning- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar för din fastighet

i form av kunniga takskottare, avancerad utrustning inom takskottning samt transport.


Vi erbjuder Avropsavtal som innebär att din fastighet finns med på vår lista och vi kommer och utför

snöskottningsarbete enligt dina anvisningar efter kontakt med dig.


Vi är licensierade snöskottare för tak via Hewall Safety och har lång vana av att skotta tak även

under mycket snödrabbade vinterperioder. Vi följer naturligtvis de gällande regler och bestämmelser

som finns inom branschen och som ett seriöst takskottningsföretag är vi självklart försäkrade mot

skador på ditt tak eller omgivning.


Vi strävar efter att leverera god kvalité och att arbeten är utförda i tid.


Kontakta oss i dag, så skickar vi ett avtal för påseende.


 
 klickahar.jpg •     Licensierad personal
     för arbeten på Höga
     Höjder!


 •    All personal är 
     försäkrade genom Fora 
     avtalsförsäkringar.


 •    Vi innehar heltäckande 
     ansvarsförsäkringar 
     genom IF upp till

     10 miljoner SEK/skada. 


 •    Registrerade för F-skatt,
     moms och arbetsgivare.


 •    Fasta priser! Inga dolda
     kostnader.